Logotyp för företaget Rofyllt rum som visar två sittande personer, där den främre personer omfamnas av den som sitter bakom. Till höger om logotypen finns företagets namn Rofyllt rum. Logotypen och texten är i två blå nyanser.

YOGABASERAD

KROPPSTERAPI

JAG ERBJUDER ...

Individuell yogaträning för dig som vill ha en kompletterande behandling för ett visst problem eller tillstånd. Jag erbjuder även individuell yoga för dig som vill börja bygga upp en eller fördjupa din yogapraktik.


Ofta kommer en person till en enskild session för att lösa något fysiskt, fysiologiskt eller mentalt problem. Yoga är sällan den enskilda lösningen, men kan, i kombination med andra insatser, bidra till att individen får en ökad hälsa, ökat välmående och en högre livskvalitet. Ibland kan en person ha blivit rekommenderad av en annan aktör att prova yoga eller meditation.


Grundläggande upplägg - yogaträning

Inför och under ditt första besök svara du på ett antal frågor från mig. Vi utforskar och fokuserar på dina behov och förutsättningar. Du får utföra grundläggande övningar för att både jag och du ska få en uppfattning om ditt nuläge och för att skapa en referenspunkt för din utveckling. Du får även formulera ditt syfte, mål eller intention med yogaträningen.

 

Utifrån ditt nuläge och ditt syfte/mål diskuterar vi hur du vill lägga upp din yogaträning - både den ledd av mig och den du utför på egen hand, mellan dina besök hos mig. Betydelsen av kontinuitet i yogaträning har visat sig spela en central roll i de effekter som kan uppnås genom att utöva yoga.


Det är ditt mål/syfte som är fokus för de sessioner vi bokar in och vi börjar alltid med frågan - vad vill du ha ut av din praktik? Utifrån svaret väljer och utformar jag, i dialog med dig, övningar, program och typ av yoga baserat på just dina behov ochförutsättningar. 

 

Under en individuell session hos mig har vi kontinuerlig dialog för att hitta din väg till din praktik. Du påverkar själv hur du vill ha din feedback - muntligt, visuellt eller genom fysisk korrigering - för att du ska känna dig bekväm på mattan. Allt för att du ska få en ökad kroppskännedom och skapa förutsättningar för att det du gör på yogamattan även följer med ut i det vardagliga livet.

 

Efter ditt första besök får du ett personligt program som du kan arbeta med på egen hand tills vi ses nästa gång. Jag utvärderar kontinuerligt yogaträningen för att skapa en lämplig progression (ökad intensitet eller ökat antal övningar), och vid behov regression (minskning), baserat på dina förutsättningar och behov. Efter 3-5 gånger tillsammans med mig gör vi en gemensam uppföljning.

 

Bokar du en individuell session får du möjlighet till egentid och att fokusera på just det du behöver. Du får personlig guidning av mig för att hitta din väg mot bättre hälsa, livskvalitet och närvaro. Du bokar tid när det passar dig och bestämmer hur ofta du vill gå.


Investering


Förstagångsbesök (60 min) - 500 kr

Bokar du ett återbesök vid detta tillfälle dras 200 kronor (60 min)/300 kronor (90 min) av för nästa session.


Individuell session (60 min) - 750 kr

Individuell session (90 min) - 950 krCopyright © Alla rättigheter förbehållna