Logotyp för företaget Rofyllt rum som visar två sittande personer, där den främre personer omfamnas av den som sitter bakom. Till höger om logotypen finns företagets namn Rofyllt rum. Logotypen och texten är i två blå nyanser.

ANDNINGS

TRÄNING

JAG ERBJUDER ...

Individuell andningscoaching för dig som vill frigöra och stärka din andning. Genom andningsträning får du kontakt med ditt andetag och ökar förståelsen för hur du andas, du lär känna dina andningsmönster och hur du kan effektivisera och optimera din andning. Med den kunskapen kan du träna och stärka just den del av din andning som behöver stärkas eller frigöras.


Du kan andningsträna för att ha en effektiv andning i vardagen men du kan även träna andetaget för att nå ett visst mål. Du kan använda olika tekniker för att rehabilitera och/eller mobilisera ditt andetag. På så sätt kan du påverka din andningsfrekvens, andningsvolym, gasutbytet i dina lungor samt reglera din andning. Du kan även använda olika strategier eller tekniker för att medvetet kontrollera ditt andetag i olika situationer.


Grundläggande upplägg - andningsträning

Inför och under ditt första besök svarar du på ett antal frågor från mig. Vi utforskar och fokuserar på dina behov och förutsättningar. Du får utföra grundläggande övningar för att både jag och du ska få en uppfattning om ditt nuläge. Du får även formulera ditt syfte, mål eller intention med andningsträningen.


Utifrån ditt nuläge och ditt syfte/mål diskuterar vi hur du vill lägga upp din andingsträning - både den ledd av mig och den du utför på egen hand, mellan dina besök hos mig.


Efter ditt första besök får du ett personligt program som du kan börja arbeta med på egen hand tills vi ses nästa gång. Hur många gånger och hur ofta du kommer på andningsträning tillsammans med mig är något vi diskuterar tillsammans. Grundregeln är att desto längre mellan gångerna, desto mer arbetar du på egen hand för att nå fram till ditt syfte/mål.


Jag utvärderar kontinuerligt din andning och effekten av andningsträning för att skapa en lämplig progression (ökad intensitet eller ökat antal övningar), och vid behov regression (minskning), baserat på dina förutsättningar och behov. Efter 3-5 gånger tillsammans med mig gör vi en gemensam utvärdering.


Som andningsklient hos mig får du även tillgång till ett gratis grupptillfälle online en gång i veckan (lanseras under februari 2023). Varje måndag träffas vi kl. 07.00 via zoom. Jag leder dig genom mjuka rörelser och andningsövningar under ca 15-20 minuter. Bästa sättet att starta veckan, samtidigt som du har en fast punkt som stöd för din egna hemmapraktik.


Effekter av andingsträning

Andetaget finns med i allt vi gör, påverkar och påverkas av allt vi gör. Andning är liv och skapar liv. Vad vi gör och under vilka förutsättningar vi gör något påverkar också hur vi andas. I en vardag där vi möter utmaningar och krav kan andningen påverkas negativt och leda till dysfunktionella andningsmönster.


Genom att ta ett par medvetna andetag under dagens lopp kan du påverka ditt fysiska och mentala mående i stunden. Med hjälp av regelbunden andningsträning kan du förbättra och effektivsera ditt andetag, bryta ogynsamma andningsmönster och påverka din hälsa och livskvalitet även på lång sikt.


Med hjälp av andningsträning kan du bland annat:

 • öka ditt inre lugn
 • öka din syreupptagningsförmågan
 • förbättra din hållning
 • stärka din koncentrationsförmåga
 • minska stress
 • öka din kroppsmedvetenheten
 • förbättra din sömn
 • förbättra din resiliens (förmågan att återhämta dig)
 • minska nedstämdhet och oro
 • minska smärta
 • öka din kreativitet


Investering


Förstagångsbesök (60 min) - 500 kr

Bokar du ett återbesök vid detta tillfälle dras 200 kronor av för nästa session.


Andningsträning (60 min) - 750 kr

Copyright © Alla rättigheter förbehållna