Logotyp för företaget Rofyllt rum som visar två sittande personer, där den främre personer omfamnas av den som sitter bakom. Till höger om logotypen finns företagets namn Rofyllt rum. Logotypen och texten är i två blå nyanser.

INTEGRITETSPOLICY

För din och min trygghet är jag medlem i Kroppsterapeuternas yrkesförbund och följer deras etiska och samhälleliga regler.


Hantering av personuppgifter

Jag vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och att jag följer dataskyddsförordningen bestämmelser kring hanteringen av personuppgifter. Enligt Kroppsterapeuternas yrkesförbunds etiska regler har jag tystnadsplikt och respekterar förtroenden.


Vem är personuppgiftsansvarig?

Ansvarig för personuppgifterna är Rofyllt rum.


Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en levande person, såsom namn, adress och personnummer.


Hur länge sparas personuppgifterna?

Jag sparar uppgifterna så länge som de behövs för att kunna leverera mina tjänster till dig. Din betalningshistorik sparas så länge som  bokföringslagen kräver.


Var hanteras personuppgifterna?

Personuppgifterna hanteras i system med säker inloggning som jag använder för att du bland annat ska kunna köpa och boka mina tjänster.


Vilka personuppgifter hanteras?

För att du ska kunna boka en tjänst hanteras:

 • Namn
 • Mobilnummer (alt. telefonnummer)
 • E-post
 • Postadress (för vissa tjänster)


För att du ska kunna få nyhetsbrev hanteras:

 • Namn
 • E-post


För att kunna följa upp statistik hanteras historik över:

 • Aktiviteter
 • Köp


För att vi ska kunna administrera vår bokföring hanteras:

 • Köphistorik
 • Missade betalning


Vilka rättigheter har jag som kund?


Enligt dataskyddsförordningen har du:

 • Rätt till information: Du kan få information om när dina personuppgifter behandlas.
 • Rätt till registerutdrag: Du kan få ett utdrag över vilka personuppgifter som finns.
 • Rätt till rättelse: Har vi felaktiga uppgifter om dig kan du få de rättade.
 • Rätt till radering: Du kan be att få dina personuppgifter raderade, om kravet inte faller under de undantag som finns såsom rättslig förpliktelse.
 • Rätt till begränsning: Du kan be att hanteringen av dina personuppgifter ska begränsas.
 • Rätt till dataportabilitet: Vill du att dina personuppgifter flyttas till en annan plats har du i vissa fall rätt att begära detta.
 • Rätt att göra invändningar: Du kan motsäga dig hur dina personuppgifter hanteras, exempelvis hur de behandlas i direkt marknadsföring. 
 • Rätt till klagomål: Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen 


Till vem lämnas personuppgifterna ut?

Dina personuppgifter lämnas inte ut till en tredje part. 


Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss via info@rofylltrum.se.


Integritetspolicyn uppdaterades den 20 december 2021.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna