Logotyp för företaget Rofyllt rum som visar två sittande personer, där den främre personer omfamnas av den som sitter bakom. Till höger om logotypen finns företagets namn Rofyllt rum. Logotypen och texten är i två blå nyanser.

Det här kursen är för dig som vill utforska meditation, andning och självreflektion som redskap för att finna din inre stillhet och stärka ditt välbefinnande.


Den här kursen är för dig som vill utveckla vanan att yoga med fokus på meditation och andningsövningar.

Kursinnehåll

  • Redskap och övningar för att bygga upp vanan att yoga med fokus på meditation och andningsövningar.
  • Ledda meditationer baserat på Thich Nhat Hanhs andningstekniker och övningar i medveten närvaro.
  • Individuell läsning och samtal kring Thich Nhat Hanhs bok Tystnad - finn din inre stillhet i en värld av brus.
  • Förberedda reflektionsuppgifter baserat på boken och med utgångspunkt i det tema du väljer att reflektera kring.
  • Rörelser som stärker din kroppsuppfattning (proprioception) samt förbättrar och effektiviserar din andning.
  • Ledda andningsövningar.
  • Förberedda övningar och uppgifter som du arbetar med på egen hand mellan varje träff.
  • Individuell avstämning i slutet av varje vecka.
  • Gruppträff en gång i veckan.


Om ledaren

Malin Jansson är utbildad yogalärare och licensierad andningscoach och har alltid ditt välmående i fokus. Malin är omtalad för att sprida en lugn och avslappnande atmosfär.


Visste du att ...

Yoga består av de tre komponenterna rörelse, meditation och andning.


Yoga är mer än bara fysisk träning och avslappning och är en bättre metod än att inte göra något alls.


Yoga kan bidra till att minska vardaglig nedstämdhet och ångest.


Yoga, och då särskilt meditation, minskar aktiviteten i det sympatiska nervsystemet, samtidigt som aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet ökar. Du går från stressrespons till avslappningsrespons.


Yoga inte bör användas som en fristående behandling av depressiva störning, ångestströning, psykiska sjukdomar eller motsvarande.


Yoga kan användas som en kompletterande behandling till kognitiv beteendeterapi, psykoterapi och läkemedelsbehandling.


Övrigt

Inga förkunskaper krävs.


Du behöver mjuka och sköna kläder som gör att du känner dig bekväm och som tillåter att du kan röra dig.


Kursen är ett tillfälle för dig att arbeta med personlig utveckling.


Kursen är inte avsedd som terapi eller traditionell behandling vid mentala problem och/eller sjukdomar. Om du är i behov av psykolog eller motsvarande bör du kontakta en offentlig eller privat vårdgivare. 


Kursen kan komplettera annan behandling, men rådgör alltid med din behandlande läkare eller terapeut.

DIN INRE HJÄLTE


- att finna inre stillhet i en värld av brus

kr

Start: januari 2024

9 veckor

Plats:

online via zenler & zoom

Veckoträff:

onsdag kl. 19.00-20.30

Ledare:

Malin Jansson

Antal deltagare:

max 6 deltagare

(minst 3 deltagare för att kursen ska genomföras)

Betalning:

Anmälningsavgift betalas i samband med anmälan. Resterande belopp faktureras innan kursstart.

Se även Allmänna villkor vid köp av tjänst eller bokning.

Tips på läsning


Cramer, H., Lauche, R., Langhorst, J., & Dobos, G. (2013). Yoga for depression: A systematic review and meta-analysis. Depression and Anxiety, 30(11), 1068–1083. https://doi.org/10.1002/da.22166


Cramer, H. (2015). The Efficacy and Safety of Yoga in Managing Hypertension. In Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes (Vol. 124, Issue 2, pp. 65–70). Georg Thieme Verlag. https://doi.org/10.1055/s-0035-1565062


Cramer, H., Anheyer, D., Lauche, R., & Dobos, G. (2017). A systematic review of yoga for major depressive disorder. Journal of Affective Disorders, 213, 70–77. https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.02.006


Cramer, H., Lauche, R., Anheyer, D., Pilkington, K., de Manincor, M., Dobos, G., & Ward, L. (2018). Yoga for anxiety: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Depression and Anxiety, 35(9), 830–843. https://doi.org/10.1002/DA.22762


Simon, N. M., Hofmann, S. G., Rosenfield, D., Hoeppner, S. S., Hoge, E. A., Bui, E., & Khalsa, S. B. S. (2021). Efficacy of Yoga vs Cognitive Behavioral Therapy vs Stress Education for the Treatment of Generalized Anxiety Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry, 78(1), 13–20. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2020.2496

Copyright © Alla rättigheter förbehållna